Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer

De vereniging - lidmaatschap

Vogelvereniging Haarlemmermeer is opgericht in 1962 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, afdeling Z15.

Ons eigen clubgebouw vindt u aan de Marialaan 86 te Zwanenburg.

De vereniging geeft een regelmatig verschijnend clubblad uit met mededelingen, informatie en door de leden geschreven artikelen.
Stuur uw kopij naar; redactie clubblad

De contributie bedraagt:

  • voor A-leden € 35,00
  • voor B-leden en jeugleden € 25,00
  • voor donateurs (minimaal) € 15,00

Aanmelden als lid kan per e-mail of per post. Stuur uw aanmelding naar de secretaris:
Bert Moleman
Hoofdweg westzijde 275
1175 KC Lijnden
tel. 06 34500080
Per e-mail kan natuurlijk ook: Email

Uw lidmaatschap opzeggen dient voor 31 december te geschieden voor het jaar daarop, ook dit kan per post of e-mail aan de secretaris.