Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer Tussenstand tafelkeuringen seizoen 2018

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Tussenstand tafelkeuringen seizoen 2017

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Eindstand tafelkeuringen seizoen 2016

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Eindstand tafelkeuringen seizoen 2014-2015-2016

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Fotoverslagen van de tafelkeuringen

Foto's door Anneke van Soest

Tafelkeuring najaar 2015

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer


Tafelkeuring voorjaar 2015

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer Vogelvereniging Haarlemmermeer

Vogelvereniging Haarlemmermeer

Reglement tafelkeuringen

Het ligt in de bedoeling om te komen tot een jaarlijkse competitie voor u en uw vogels. Dit betekent kortweg dat u aan verschillende tentoonstellingen meedoet met uw vogels, en u levert het keurbriefje van uw hoogst gekwalificeerde vogel van iedere tentoonstelling, of contactavond in bij het bestuur.
Het maakt niet uit met hoeveel vogels u naar welke tentoonstelling dan ook gaat. Het is echter wel de bedoeling dat u meedoet aan onderlinge tentoonstellingen van andere verenigingen, de districtstentoonstelling, en de tafelkeuringen op onze contactavonden, deze zijn absoluut verplicht.

Op de tafelkeuring kunt u meedoen met minimaal één vogel en maximaal 5 vogels, de vogels worden onder kunstlicht gekeurd.

Reglement

  1. U doet mee aan de keuringen op de contactavonden 2x per jaar met minimaal één tot vijf vogels.
  2. U doet mee op tentoonstellingen van andere verenigingen, en eventueel andere shows in het buitenland.
  3. U doet mee aan de districttentoonstelling (indien mogelijk).
  4. U levert het hoogste keurbriefje van uw vogel(s) in, van de diverse tentoonstelling, en de verplichte tafelkeuringen waaraan u heeft meegedaan.
  5. De keurbriefjes die u inlevert hoeven niet van verschillende vogels te zijn, u kunt dus op de tafelkeuring tweemaal dezelfde vogel gebruiken.
  6. U kunt tevens meedoen met andere tentoonstellingen en ook daarvan u hoogste keurbriefje inleveren.
  7. Er moeten minimaal 5 keurbriefjes worden ingeleverd.
  8. Uit het gemiddelde van de 5 hoogste keurbriefjes wordt berekend wie de winnaar wordt over het verenigingsjaar.
Bert Moleman


terug naar boven