Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer

Jonge vogel gevonden?

Ik heb een jonge vogel gevonden. Wat moet ik nu doen?

Jonge vogels die voor het grootste gedeelte nog naakt zijn (onbevederd of net zichtbaar), zijn 'nestjongen'. Deze vogels blijven in het nest en de ouders voeren hen daar. Ze worden er als er iets fout is meestal direct onder het nest gevonden. Dit kan gebeuren door harde wind (storm) of omdat het door een nestgenoot uit het nest is gewerkt of uit het nest gehaald door katten of anders vogels.

Wat nu te doen wanneer je zo'n nestjong vindt buiten het nest?
Het beste is om hem terug te plaatsen in het nest, als dit mogelijk is. Kun je om een of andere reden niet bij het nest komen, dan kan het volgende worden geprobeerd (dit is ook de procedure waneer een heel nest op de grond is gevonden). Maak een kunstnest door een boterkuipje o.i.d. te nemen. Maak enkele gaten in de bodem om water af te kunnen voeren. Maak een nestholte met keukenpapier en plaats het kunstnest zo dicht mogelijk bij het originele nest. Tenslotte plaats je het nestjong(en) er in en laat het verder met rust.
De ouders komen meestal snel terug en voeren het jong net als in het originele nest. Een jonge vogel die onbevederd is, moet namelijk om de 15 - 20 minuten gevoerd worden, van zonsopgang tot zonsondergang. We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als je zeker weet dat de oudervogel dood is, of als de jongen gewond zijn.

Jonge spreeuw

Wanneer je echt een verlaten jong vindt, doe dan alstublieft het volgende:

1. Breng de jong vogel zo snel mogelijk naar erkende vogelopvang; hoe langer je wacht, des te minder de kans dat hij het overleeft.
2. Houdt de jonge vogel warm en in een rustige, donkere plaats totdat je het (in een klein doosje) kunt brengen. Leg onder in het doosje tissuepapier en leg een handdoek over de bovenkant. Laat de vogel zoveel mogelijk met rust en kijk niet steeds onder de doek hoe het met hem gaat. Stress is dodelijk.
3. Geef de jonge vogel geen vocht of voedsel. Vaak komt het in de luchtpijp terecht (overleg eerst met de opvang).
4. Zet jonge donzige eendjes niet in een bak met water. Ze zijn nog niet waterdicht en zullen snel afkoelen en doorweekt raken, met de dood tot gevolg.

Onthoud het volgende:
Een jonge vogel heeft de beste overlevingskansen wanneer het grootgebracht wordt door zijn eigen ouders. Probeer dus altijd eerst het jong terug te plaatsen. Breng een jong alleen dan naar de opvang wanneer je er alles aan hebt gedaan om het met de ouders te herenigen en dit niet gelukt is. Probeer niet zelf het jong groot te brengen!

De meeste vogels zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is dus absoluut verboden om wilde vogels in je bezit te hebben zonder een vergunning. Breng een gevonden vogel dus zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde opvangadres. Dat is voor de vogel het beste.

Logo Dierenbescherming