Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer

Contactavonden

De vogelvereniging Haarlemmermeer houdt vanaf september clubavonden voor alle leden. Hieronder de data.

Voor de leden die het nog niet kennen, bij een tafelkeuring kunt u vogels meenemen, die door keurmeesters gekeurd worden,
waarna de resultaten besproken worden, Leuk en vaak erg leerzaam.
TT-kooitjes zijn eventueel beschikbaar.

Maandag 17 september 2018 - Tafelkeuring
Maandag 15 oktober 2018 - Tafelkeuring
Maandag 18 Februari 2019 - Tafelkeuring
Maandag 18 maart 2019 - Algemene ledenvergadering
Maandag 15 april 2019 - Overleg over de broed
Zaterdag 11 mei 2019 - Barbecue vanaf 15.00 uur.

Tafelkeuring gegevens:
Keurmeester kleur en postuur:
G.Berlee

Keurmeester tropen en europees en kromsnavels:
G. Streefkerk.


Alle contactavonden, met uitzondering van de eind barbecue, beginnen om 20.00 uur.