Vogelvereniging Haarlemmermeer

Thuis
De vereniging - lidmaatschap
Het bestuur
Contactavonden
Tafelkeuringen
Eigen vogelbeurzen
Vogelbeurzen extern
Tentoonstelling
Artikelen
Vogels gestolen
Foto's
Leuke links
Ringen bestellen
Jonge vogel gevonden?
Te koop / gevraagd

link naar de site van de NBvV

logo clubblad Vogelvereniging Haarlemmermeer

Het bestuur

Voorzitter:
Ton Koenen
Newtonstraat 18
1171 XH Badhoevedorp
tel. 020-6593310
e-mail
Secretaris, 2e voorzitter en TT-secretaris:
Bert Moleman
Hoofdweg westzijde 275
1175 KC Lijnden
tel. 06 34500080
e-mail
Penningmeester:
Nel Valkoog
De Muy 287 3h
2134 XJ Hoofddorp
tel. 023-5626333
e-mail
2e Secretaris:
Jaap Laan
Anemoonlaan 31
1171 ED Badhoevedorp
tel. 020-6597982
e-mail
Ringencommissaris + ledenadministratie:
Ben van Kerkwijk
Fl. Nightingalestraat 94
2131 EE Hoofddorp
tel. 023-5611024
e-mail
Materiaalcommissaris
Loterij en feestavond
:
Cees Rombaut
Mastbos 182
2134 NV Hoofddorp
tel. 023-5634800
e-mail
Loterij en feestavond:
Tiny Rombaut
Mastbos 182
2134 NV Hoofddorp
tel. 023-5634800
e-mail
Redactie clubblad:
Vacant
Ereleden:
P. van Leerdam
K. Groenewoud